Lsr.se

Så trappar du ner på cigarettrökning

Allt fler svenskar väljer att sluta röka och försäljningen av rökavvänjningspreparat har ökat under de senaste åren. Rökning kan orsaka flera farliga sjukdomar, som KOL, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. För att trappa ner på cigarettrökningen finns flera metoder som har olika grad av effektivitet för varje individ.

För att minska din rökning kan du använda e-cigg som finns i många olika smaker och utföranden. Att röka e-cigg istället för vanliga cigaretter har fördelen att du slipper de 4 000 cancerframkallande kemikalier som finns i vanliga cigaretter. E-cigaretter är en produkt som kan konkurrera med traditionella cigaretter, vilket gör det enkelt att ta det första steget på väg till rökfrihet.

Viktigt att bli rökfri

Rökning är ett av de största hoten mot människors hälsa. Tobaksrökningen ligger bakom många sjukdomar i kärl, hjärta och lungor. Den har en negativ påverkan på kärl och hjärta, och beräknas orsaka 2 500 dödsfall varje år. Det är kolmonoxiden i tobaksröken som blockerar kroppens röda blodkroppar och minskar dess förmåga att absorbera syre. Detta gör det svårare för hjärtat att pumpa runt blodet. Andra negativa hälsoeffekter av tobaksrökning innefattar:

  • En ökad risk för åderförfettning
  • Högre blodtryck och puls
  • Fördubblad risk att drabbas av typ 2-diabetes
  • Ökad risk för KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom
  • Ökad risk för lungcancer

Fler vill sluta röka

Under coronapandemin ville många fler svenskar sluta röka cigaretter. Sluta röka-linjen mottog många fler samtal och det gick att se en åttioprocentig ökning av produkter för rökavvänjning. Covid-19 har potential att slå hårt mot lungkapaciteten, vilket innebär att rökare löper högre risk vid insjuknande.

Hjälpmedel för rökavvänjning

E-cigaretter är ett steg på vägen, men det är också viktigt att med tiden bli helt rökfri. En stark vilja att sluta röka är avgörande, samt bra hjälpmedel. Det är nödvändigt att i grunden ändra sina livsvanor, som att sluta ta en cigarett till kaffet. Tuggummin, nikotinplåster och sugtabletter kan hjälpa, samt att hitta sin inre styrka. Vid tobaksanvändning absorberas nikotinet av hjärnans receptorer, som då skickar ut en signalsubstans som kallas dopamin. Denna substans skapar lugn och välbefinnande. Det finns mediciner som blockerar denna känsla, vilket kan underlätta för de som har svårt att sluta röka.