Lsr.se

Därför ska du välja att bli hyrsjuksköterska

Många är sjuksköterskor är trötta på att bli illa behandlade illa av regionerna. Därför väljer allt fler att gå över till att vara hyrsjuksköterskor. Som inhyrd sjuksköterska kan du jobba helt på dina egna villkor och samtidigt få en högre inkomst.

Om du är sjuksköterska och har inriktat dig på fysiologi kan du överväga att arbeta som hyrsjuksköterska på ett rehabcenter eller hos en annan vårdgivare om du vill ha bättre förutsättningar. Att hitta uppdrag som hyrsjuksköterska är lätt och du kan få bra betalt eftersom det råder en stor brist på sjuksköterskor i Sverige.

Få bättre villkor som hyrsjuksköterska

Genom att vara anställd åt ett bemanningsföretag kan du jobba helt på dina villkor. Att jobba som sjuksköterska är generellt ett yrke som innebär ett hårt jobb. Därför är det viktigt med återhämtning. Som hyrsjuksköterska får du mer tid till att vila mellan arbetspassen och uppdragen vilket gör att du håller dig friskare och mår bättre. En annan stor fördel med att jobba som hyrsjuksköterska är att du kan bredda ditt CV. Genom att ta olika uppdrag bygger du upp en stor erfarenhetsbank och blir än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Eftersom regionerna inte riktigt tar hand om sin personal kan du fortsätta med ditt älskade yrke men på helt andra villkor om du väljer att jobba som inhyrd sjuksköterska. Att det finns ett behov av sjuksköterskor är tydligt eftersom kostnaderna ökar för regionerna när det kommer till inhyrd vårdpersonal.

Fördelar med att vara hyrsjuksköterska:

  • Goda karriärmöjligheter.
  • Bra lön.
  • Mer fritid.
  • Flexibilitet gällande uppdrag och arbetsuppgifter.

Hyrsjuksköterskor kan få dubbel lön

En hyrsjuksköterska kan arbeta med precis samma saker som en fastanställd. Den stora fördelen som hyrsjuksköterska är att du själv kan välja uppdrag. Du kan även variera dig och ena gången arbeta på en annan ort på ett större sjukhus för att nästa period arbeta på en vårdcentral. Det bästa är att du själv kan styra vart du vill arbeta. Det är många sjuksköterskor som väljer att säga upp sig för att sedan återvända till den förra arbetsplatsen men som hyrsjuksköterska med bättre villkor och lön.